BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

De ARBO-wet verlangt van ieder bedrijf dat er aandacht is besteed aan de veiligheid van personeel en bezoekers. Daarvoor dienen medewerkers opgeleid te zijn tot bedrijfshulpverlener. Deze personen hebben een training gehad in het herkennen van gevaarlijke situaties en weten daarnaar te handelen. Iedere organisatie dient minstens 1 bedrijfshulpverlener te hebben aangesteld. Deze moet altijd aanwezig zijn. Daarom is het raadzaam meerdere personen op te leiden voor bedrijfshulpverlener. Tevens is het van belang dat er wordt gekeken naar de soort activiteiten binnen uw organisatie. Ieder bedrijf stelt andere eisen aan de bedrijfshulpverlening.

bedrijfshulpverlening(Foto: https://www.bhvcursus.nl)

De basistraining bedrijfshulpverlening omvat 2 dagen. Één dag brandbestrijding en één dag levensreddende handelingen. In de ochtend zal de theorie de meeste aandacht krijgen. De middagen bestaan uit praktijkoefeningen. Na afloop van de ochtendsessie zal een examen worden afgenomen. Als beide examens met goed gevolg zijn afgelegd, dan is het certificaat Bedrijfshulpverlener behaald. De herhalingstraining bedrijfshulpverlening is 1 dag. Tijdens deze dag wordt 1 dagdeel besteed aan brandtraining. Het andere dagdeel zal getraind worden in levensreddende handelingen. Uiteraard staat het u vrij tijdens deze trainingen zelf ook casussen aan te dragen die u behandeld wilt zien. Na afloop van de herhalingstraining bedrijfshulpverlening wordt het certificaat Bedrijfshulpverlening met 1 jaar verlengd.
De volgende onderwerpen komen tijdens de training bedrijfshulpverlening aan bod:

  Brandtraining:
 • Brandpreventie
 • Alarmeren en communicatie
 • Samenwerken met brandweer
 • Ontruiming
 • Soorten branden
 • Gebruik blusmiddelen
 • Blustechnieken
 • Warmtetraining
 • Oriëntatie in donkere ruimtes
 • Gebruik veiligheidsmiddelen
 • Zoeken slachtoffer

 • Levensreddende handelingen:
 • Veiligheid
 • Vitale functies
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de circulatie
 • Diverse verwondingen
 • Botbreuken, kneuzingen en ontwrichtingen
 • Oogletsels
De nadruk tijdens de trainingen ligt op herkenning. Ervaring leert dat als een situatie wordt herkend, er minder angst is om hulp te gaan verlenen.